Tuesday, 22 November 2011

Kata Sendi

  1. Elakkan penggunaan kata sendi yang diberikan dalam kurungan.
(a) Para pelancong dari Jepun. (bukan *daripada)

(b) Ucapan itu daripada Encik Jamal. (bukan *dan)

(c) Ali lebih tinggi daripada Ahmad. (bukan *dari)

(d) Bekas itu dibuat daripada plastik. (bukan *dari)

(e) Buku ini terdiri daripada tiga bahagian. (bukan *dari)

(f) Pada waktu petang, saya membantu ayah. (bukan * di)

(g) Buku itu ada pada Sheila. (bukan *dengan)

(h) Pasu itu terhempas ke tanah. (bukan *di)

(i) Encik Azman sudah berpindah ke Kelang. (bukan * di)

(j) Buku itu sudah saga pulangkan kepada pustakawan.
(bukan *ke)

(k) Isa tertarik oleh kejelitaan gadis itu. (bukan * dengan)

(l) Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang
saudara-saudari berikan. (bukan * diatas)

No comments:

Post a Comment